Niepubliczne Przedszkole Montessori w Krakowie

Do przedszkola można zapisywać dzieci w wieku 3-5 lat. Pracujemy w oparciu o znaną i cenioną na całym świecie pedagogikę Marii Montessori, która pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności i chęci współdziałania. Wspieramy dziecięcą samodzielność. Wierzymy, że doświadczanie radości z samodzielnie wykonanego zadania wzmacnia wiarę w siebie. Pokazujemy, jak należy wykonać daną czynność, ale staramy się nie robić tego za dziecko. 
Przedszkole nasze prowadzi również grupę integracyjną. Pracujemy z dziećmi z orzeczeniem i niepełnosprawności. Mamy wyspecjalizowaną kadrę i przystosowane gabinety logopedyczny i psychologiczny.
 • Dzieci doświadczają radości ze współdziałania w grupie zróżnicowanej wiekowo. Starsi uczą się dbać o młodszych. Młodsze dzieci wzorują się na starszych.

 • Stawiamy na wzajemną pomoc, bez egoistycznej rywalizacji.

 • Uczymy koncentracji i wyciszenia – podczas typowych zajęć przedszkolnych wprowadzane są tzw. lekcje ciszy, podczas których dzieci wyciszają się i koncentrują np. spacer po sali z dzwoneczkiem w dłoni.

 • Nauczyciel nie narzuca dziecku tego czym powinno się interesować. To dziecko podąża własnym tempem edukacyjnym, a dorosły jest jego towarzyszem i opiekunem.

 • Sale przedszkolne wyposażone są w specjalistyczne pomoce edukacyjne (materiał Montessori), które rozwijają wszechstronne umiejętności dziecka i doskonale przygotowują do edukacji szkolnej. Wszystkie materiały są uporządkowane i łatwo dostępne.

 • Szanujemy indywidualność każdego dziecka. Kładziemy nacisk na rozpoznawanie i realizowanie jego potrzeb rozwojowych, a nie na jednolity dla grup wiekowych plan nauczania.

 • Nauczanie skoncentrowane jest na dziecku i wzbudzaniu jego motywacji, a nie na karach i nagrodach.

 • W grupach mieszanych wiekowo dzieci uczą się obserwując pracę innych – pośrednio lub bezpośrednio – nie dzielimy dzieci wiekowo dla wygody nauczyciela i programu.

 • Dzieci uczą się we własnym tempie, często same decydują, kiedy zakończyć pracę i jak daleko zgłębić dany temat.

 • Dzieci uczą się na drodze praktycznego działania, a nauczyciel towarzyszy im w odkrywaniu.

 • Do prywatnego przedszkola Montessori House przyjmujemy rodziny, które chcą wychowywać swoje dzieci zgodnie z założeniami pedagogiki Montessori.

kid_2
Do przedszkola Montessori House przyjmujemy rodziny, które chcą wychowywać swoje dzieci zgodnie z założeniami pedagogiki Montessori.
Oznacza to, że rodzice wspólnie z nami chcą:
– rozwijać samodzielność dziecka
– uczyć dziecko szacunku dla innych ludzi
– respektować wolność wyboru dziecka w granicach szacunku dla innych ludzi
– podążać za indywidualnymi potrzebami dziecka i uczyć się razem z nim
– współpracować ze społecznością przedszkola tzn. brać czynny udział w spotkaniach, szkoleniach i hospitacjach, których celem jest lepsze zrozumienie potrzeb własnego dziecka, a także możliwości jego rozwoju.
Wierzymy, że współpraca rodziców i nauczycieli pozwala pokonać wszelkie ewentualne problemy społeczne dziecka w przedszkolu.
Proponujemy wspólne działania integrujące dzieci i rodziców (dzień rodziny, wspólne przedstawienia, wystawa moja rodzina itp.).
logo_kuratorium