Kadrę przedszkola stanowią serdeczni i bardzo dobrze przygotowani nauczyciele
(psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele wychowania przedszkolnego),
absolwenci zaawansowanych szkoleń z zakresu wczesnej edukacji Montessori
organizowanych przez Polski Instytut Montessori - www.montessori.info.pl
Wioletta Skubera

Wioletta Skubera

Założycielka przedszkola
Założycielem i prowadzącą przedszkole jest Wioletta Skubera, mama dwóch córek, psycholog, nauczyciel Montessori, socjoterapeuta, filolog, założycielka Psychologicznego Centrum Edukacyjnego Dobre Inspiracje w Krakowie. Jest ponadto autorką rekomendowanych przez Kuratorium Oświaty programów psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży, a także twórcą i trenerem szkoleń dla nauczycieli przedszkolnych i szkolnych m.in. z zakresu psychologicznego wsparcia. Ukończyła liczne szkolenia dotyczące pracy metodą Montessori.
Od lat pracuję z dziećmi i ich rodzicami. Jestem przekonana, że w każdym dziecku tkwi ogromny potencjał rozwojowy i to do nas dorosłych należy stworzenie dziecku takich warunków, aby mogło go w pełni wykorzystać. Metoda Montessori jest tym czego przez wiele lat poszukiwałam w pracy z dziećmi. Moja starsza córka uczęszczała do przedszkola Montessori i z całym przekonaniem mogę powiedzieć, ze rozwinęła się dzięki tej metodzie w sposób niezwykły – zarówno w zakresie różnych umiejętności edukacyjnych, jak i cech charakteru. Młodsza córka, to też prawdziwa Montessorianka, obecnie zaczyna swoją edukację w naszej Kraków Montessori School. Jestem pewna, że edukacja Montessori rozwija ciekawość świata, daje siłę i wiarę we własne możliwości
Danuta Kretek

Danuta Kretek

Nauczyciel Montessori
Nauczyciel Montessori (certyfikat PIM), nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (studia podyplomowe), mgr wychowania fizycznego
Ewa Brożek

Ewa Brożek

Pedagog specjalny
Pedagog specjalny (oligofrenopedagog), nauczyciel Montessori, studiuje psychologię
Iwona Bojarczuk

Iwona Bojarczuk

Nauczyciel Montessori
Nauczyciel Montessori (certyfikat PIM), nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, mgr filozofii
Justyna Kiper

Justyna Kiper

Nauczyciel Montessori
Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, słuchacz kursu wczesnej edukacji Montessori (PIM), oligofrenopedagog
Ewelina Czarnecka-Guzowska

Ewelina Czarnecka-Guzowska

Pedagog specjalny
Nauczyciel Montessori (certyfikat międzynarodowy AMI ), nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (studia podyplomowe), mgr historii
Barbara Uliasz

Barbara Uliasz

Nauczyciel Montessori
Nauczyciel Montessori (certyfikat PIM), nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (studia podyplomowe) , filolog literatury polskiej
Michał Bartel

Michał Bartel

Nauczyciel Montessori
Nauczyciel Montessori (certyfikat PIM), nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Dobrochna Balcarczyk

Dobrochna Balcarczyk

Nauczyciel Montessori
Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, słuchacz kursu wczesnej edukacji Montessori (PIM), oligofrenopedagog
Małgorzata Kaczmarczyk

Małgorzata Kaczmarczyk

Nauczyciel Montessori, psycholog
Nauczyciel Montessori (certyfikat PIM), psycholog
Małgorzata Kaczmarczyk

Małgorzata Kaczmarczyk

Nauczyciel Montessori
Nauczyciel Montessori (certyfikat PIM), nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (studia podyplomowe, oligofrenopedagog