MENU Montessori przeczytaj więcej

Klub Malucha Montessori

Pobierz dokumenty

Stworzyliśmy Złobek Montessori House z myślą o najpełniejszym rozwoju najmłodszych dzieci. W swojej pracy realizujemy w pełni założenia znanej na całym świecie pedagogiki Montessori (od 1,5 do 3 lat).

"Najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższej uczelni, ale te najwcześniejsze, czyli okres od narodzenia do sześciu lat. Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka i nie tylko ona, ale całość jego zdolności psychicznych"
- Maria Montessori.

Sale Złobka dostosowane są do potrzeb rozwojowych małych dzieci. Wszystko co w nich się znajduje służy rozwojowi emocjonalnemu i fizycznemu. Staramy się wspierać dziecko w jego niezwykłym dążeniu do samodzielności dlatego opiekunki obserwują każde dziecko i podążają za jego potrzebami. Nasz program skoncentrowany jest na rozwoju dziecka w następujących aspektach:

- sprawność fizyczna - samodzielne chodzenie po specjalnie skonstruowanych schodkach
i pochylni, zabawa z tunelem, pchanie wózka

- sprawność językowa - karty ćwiczeń do zwiększania zasobu słownictwa, tajemnicze woreczki, książki, ćwiczenia logopedyczne

- sprawność sensoryczna - specjalistyczne materiały, które rozwijają wrażliwość wszystkich zmysłów np. szorstkie tabliczki, buteleczki zapachowe, kolorowe tabliczki, klocki sensoryczne, stolik wodny, puszki szmerowe itp.

- umiejętności życia praktycznego - mycie rąk, mycie stolików, podlewanie kwiatów, zamiatanie, przesypywanie materiału sypkiego, przelewanie wody, nawlekanie korali, samodzielne jedzenie, trening czystości

- sprawność umysłowa - kojarzenie, segregowanie, dopasowywanie, zapamiętywanie. Materiał: cylindry, różowa wieża, puzzle, pudełka segregujące, układanki i wiele innych

- zdolności artystyczne - tablica do malowania, rysowanie, zestaw do wycinania, zestaw do klejenia, masa solna, zestaw instrumentów muzycznych, dzwonki

Żłobek  Montessori House to wyjątkowe miejsce bezpieczeństwa i wszechstronnego rozwoju dzieci. Nie jesteśmy przechowalnią dzieci na godziny!

Stawiamy na komfort dziecka i pracujemy w oparciu o stałą grupę rówieśników i bliskie relacje z opiekunkami. Zapewniamy dzieciom fachową opiekę pedagogiczną i psychologiczną.

Dzieci uczęszczające do Złobka, dwa razy w tygodniu biorą udział w zajęciach języka angielskiego prowadzonych przez doświadczonych lektorów z Centrum Językowego MOVA.

Program Musical Babies to zajęcia muzyczno ruchowe w języku angielskim dla małych dzieci w wieku od 1,5 do 3 lat. Zajęcia mają na celu poznanie przez dziecko
prostych słów i zwrotów angielskich za pomocą rymowanek i piosenek oraz osłuchanie się z językiem, co pomoże w późniejszej nauce. Pomagają też
w ukształtowaniu wyczucia rytmu za pomocą prostych instrumentów muzycznych, tańca i ruchu oraz poprzez różnorodne gry i zabawy
wpływające na rozwinięcie koordynacji ruchowej oraz nabycie umiejętności słuchania.

Złobek Montessori Houseczynny jest w godzinach 8.00. – 16.30.

  • 8.30-10.00 zabawy indywidualne materiałem Montessori, wspólne grupowe powitanie
  • 10.00 – 10.30 przygotowanie do śniadania, wspólny posiłek
  • 10.30 – 11.00 zabawy w grupie - integracja
  • 11.00 – 11.30 angielski, rytmika zajęcia dodatkowe
  • 11.30 – 13.00 prace plastyczne, zabawy indywidualne, zabawa w ogrodzie
  • 13.00 – 13.30 przygotowanie do obiadu, wspólny posiłek, mycie talerzyków i kubeczków
  • 13.30 – 14.00 czytanie bajek, odpoczynek,
  • 15.00 -16.30 zabawa , wychodzenie do domu

Dzieci, które przebywają w klubie większą część dnia powinny zjadać pełnowartościowe i zdrowe posiłki.

Śniadania, obiady i podwieczorki dostarcza do Klubu Malucha Montessori firma cateringowa 

Posiłki są przygotowywane z ekologicznych i zdrowych produktów.

Dodatkowo przez cały dzień dzieci mają dostęp do źródlanej wody oraz koszyka warzywno-owocowego
(jabłka, marchewki, banany, ogórki, pomidory).

Dziecko, które ma ochotę na owoc lub warzywo - po prostu po nie sięga, samodzielnie myje i przygotowuje w ramach ćwiczeń tzw. życia praktycznego.

Metoda Montessori zakłada rozwój samodzielności dzieci również w trakcie posiłków.
W naszym Żłobku dzieci nie są zmuszane do jedzenia, ani dokarmiane. Mogą decydować kiedy i ile chcą zjeść.

Z naszych doświadczeń wynika, że daje to doskonałe efekty, a dzieci jedzą tyle ile potrzebują.

W atmosferze spokoju i samodzielności nawet niejadki zaczynają jeść.

Respektujemy indywidualną dietę dziecka (bezmleczną, alergiczną, wegetariańską).

Śniadanie

podawane jest w godz. 9.00- 10.30 w formie tzw. "stolika śniadaniowego".

Obiad

zjadamy wszyscy wspólnie około godz. 12.00 - po wcześniejszym spacerze. Dzieci samodzielnie nakrywają do stolików, przynoszą posiłek i sprzątają po sobie.

Podwieczorek

dzieci spożywają około godz. 15.00- 16.00 - według indywidualnych potrzeb.

 

Czesne obejmuje wszystkie zajęcia programowe i dodatkowe!

Czesne miesięczne (poniedziałek - piątek 8.00-16.30) - 1200 zł.

(  kwota czesnego  obniżona zostanie o wysokość  o dotacji celowej UM Krakowa - patrz poniżej )

Czesne obejmuje zajęcia dodatkowe:

- angielski 2 x tyg.

- rytmika 1x tyg.

 Wpisowe - 400 zł. (roczne)

Warsztaty dla rodziców dot. edukacji Montessori dla dzieci w okresie żłobkowym - 200 zł

 Wyżywienie  - śniadanie, obiad, podwieczorek - 14 zł/ dziennie

 

Szanowni Rodzice

Planuje się, że w 2017 roku w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 września do 31 grudnia Gmina Miejska Kraków udzielać będzie dotacji ( dofinansowania ) do dzieci objętych opieką. Dotacja wynosi 1,70 zł na godzinę opieki nad dzieckiem.Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową w okresie otrzymywania dotacji zobowiązani jesteśmy do pomniejszenia wysokości miesięcznych opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka za objęcie opieką dziecka ( tzw. „czesne”) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji wyliczonej według wzoru:Ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu ( liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) X 1,70 zł.Jednocześnie informujemy, że dotacja ( dofinansowanie ) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką niezależnie od miejsca zamieszkania i ilości godzin opieki w placówce.Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-526 Kraków tel. 12 616-92-84, e-mail:bz.umk@um.krakow.pl

 

Założycielem i prowadzącą przedszkole jest Wioletta Skubera, mama dwóch córek, psycholog, nauczyciel Montessori, socjoterapeuta, filolog, założycielka Psychologicznego Centrum Edukacyjnego Dobre Inspiracje w Krakowie. Jest ponadto autorką rekomendowanych przez Kuratorium Oświaty programów psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży, a także twórcą i trenerem szkoleń dla nauczycieli przedszkolnych i szkolnych m.in. z zakresu psychologicznego wsparcia. Ukończyła liczne szkolenia dotyczące pracy metodą Montessori.

Kadrę przedszkola stanowią serdeczni i bardzo dobrze przygotowani nauczyciele
(psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele wychowania przedszkolnego).
absolwenci zaawansowanych szkoleń z zakresu wczesnej edukacji Montessori
organizowanych przez Polski Instytut Montessori - www.montessori.info.pl.

Wioletta Skubera, dyrektor: „Od lat pracuję z dziećmi i ich rodzicami. Jestem przekonana, że w każdym dziecku tkwi ogromny potencjał rozwojowy i to do nas dorosłych należy stworzenie dziecku takich warunków, aby mogło go w pełni wykorzystać. Metoda Montessori jest tym czego przez wiele lat poszukiwałam w pracy z dziećmi. Moja starsza córka uczęszczała do przedszkola Montessori i z całym przekonaniem mogę powiedzieć, ze rozwinęła się dzięki tej metodzie w sposób niezwykły – zarówno w zakresie różnych umiejętności edukacyjnych, jak i cech charakteru. Młodsza córka, to też prawdziwa Montessorianka, obecnie zaczyna swoją edukację w naszej Kraków Montessori School. Jestem pewna, że edukacja Montessori rozwija ciekawość świata, daje siłę i wiarę we własne możliwości”.

Agata Wierzbicka

Nauczyciel edukacji żłobkowej, przedszkolnej i wczesnoszkolnej, słuchacz kursu wczesnej edukacji Montessori (PIM), nauczyciel języka angielskiego

Agnieszka Krawczyk

Psycholog, nauczyciel edukacji Montessori na poziome żłobkowym i przedszkolnym