MENU Montessori przeczytaj więcej

Klub Malucha Montessori

Pobierz dokumenty

Stworzyliśmy Złobek Montessori House z myślą o najpełniejszym rozwoju najmłodszych dzieci. W swojej pracy realizujemy w pełni założenia znanej na całym świecie pedagogiki Montessori (od 1,5 do 3 lat).

"Najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższej uczelni, ale te najwcześniejsze, czyli okres od narodzenia do sześciu lat. Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka i nie tylko ona, ale całość jego zdolności psychicznych" - Maria Montessori.

Sale Złobka dostosowane są do potrzeb rozwojowych małych dzieci. Wszystko co w nich się znajduje służy rozwojowi emocjonalnemu i fizycznemu. Staramy się wspierać dziecko w jego niezwykłym dążeniu do samodzielności dlatego opiekunki obserwują każde dziecko i podążają za jego potrzebami. Nasz program skoncentrowany jest na rozwoju dziecka w następujących aspektach:

- sprawność fizyczna - samodzielne chodzenie po specjalnie skonstruowanych schodkach i pochylni, zabawa z tunelem, pchanie wózka - sprawność językowa - karty ćwiczeń do zwiększania zasobu słownictwa, tajemnicze woreczki, książki, ćwiczenia logopedyczne - sprawność sensoryczna - specjalistyczne materiały, które rozwijają wrażliwość wszystkich zmysłów np. szorstkie tabliczki, buteleczki zapachowe, kolorowe tabliczki, klocki sensoryczne, stolik wodny, puszki szmerowe itp. - umiejętności życia praktycznego - mycie rąk, mycie stolików, podlewanie kwiatów, zamiatanie, przesypywanie materiału sypkiego, przelewanie wody, nawlekanie korali, samodzielne jedzenie, trening czystości
- sprawność umysłowa - kojarzenie, segregowanie, dopasowywanie, zapamiętywanie. Materiał: cylindry, różowa wieża, puzzle, pudełka segregujące, układanki i wiele innych - zdolności artystyczne - tablica do malowania, rysowanie, zestaw do wycinania, zestaw do klejenia, masa solna, zestaw instrumentów muzycznych, dzwonki Żłobek  Montessori House to wyjątkowe miejsce bezpieczeństwa i wszechstronnego rozwoju dzieci. Nie jesteśmy przechowalnią dzieci na godziny! Stawiamy na komfort dziecka i pracujemy w oparciu o stałą grupę rówieśników i bliskie relacje z opiekunkami. Zapewniamy dzieciom fachową opiekę pedagogiczną i psychologiczną.

Dzieci uczęszczające do Złobka, dwa razy w tygodniu biorą udział w zajęciach języka angielskiego prowadzonych przez doświadczonych lektorów z Centrum Językowego MOVA.

Program Musical Babies to zajęcia muzyczno ruchowe w języku angielskim dla małych dzieci w wieku od 1,5 do 3 lat. Zajęcia mają na celu poznanie przez dziecko prostych słów i zwrotów angielskich za pomocą rymowanek i piosenek oraz osłuchanie się z językiem, co pomoże w późniejszej nauce. Pomagają też w ukształtowaniu wyczucia rytmu za pomocą prostych instrumentów muzycznych, tańca i ruchu oraz poprzez różnorodne gry i zabawy wpływające na rozwinięcie koordynacji ruchowej oraz nabycie umiejętności słuchania.

Złobek Montessori Houseczynny jest w godzinach 8.00. – 16.30.

  • 8.30-10.00 zabawy indywidualne materiałem Montessori, wspólne grupowe powitanie
  • 10.00 – 10.30 przygotowanie do śniadania, wspólny posiłek
  • 10.30 – 11.00 zabawy w grupie - integracja
  • 11.00 – 11.30 angielski, rytmika zajęcia dodatkowe
  • 11.30 – 13.00 prace plastyczne, zabawy indywidualne, zabawa w ogrodzie
  • 13.00 – 13.30 przygotowanie do obiadu, wspólny posiłek, mycie talerzyków i kubeczków
  • 13.30 – 14.00 czytanie bajek, odpoczynek,
  • 15.00 -16.30 zabawa , wychodzenie do domu

Dzieci, które przebywają w klubie większą część dnia powinny zjadać pełnowartościowe i zdrowe posiłki.

Śniadania, obiady i podwieczorki dostarcza do Klubu Malucha Montessori firma cateringowa  Posiłki są przygotowywane z ekologicznych i zdrowych produktów. Dodatkowo przez cały dzień dzieci mają dostęp do źródlanej wody oraz koszyka warzywno-owocowego (jabłka, marchewki, banany, ogórki, pomidory). Dziecko, które ma ochotę na owoc lub warzywo - po prostu po nie sięga, samodzielnie myje i przygotowuje w ramach ćwiczeń tzw. życia praktycznego.
Metoda Montessori zakłada rozwój samodzielności dzieci również w trakcie posiłków. W naszym Żłobku dzieci nie są zmuszane do jedzenia, ani dokarmiane. Mogą decydować kiedy i ile chcą zjeść. Z naszych doświadczeń wynika, że daje to doskonałe efekty, a dzieci jedzą tyle ile potrzebują. W atmosferze spokoju i samodzielności nawet niejadki zaczynają jeść. Respektujemy indywidualną dietę dziecka (bezmleczną, alergiczną, wegetariańską). Śniadanie podawane jest w godz. 9.00- 10.30 w formie tzw. "stolika śniadaniowego". Obiad zjadamy wszyscy wspólnie około godz. 12.00 - po wcześniejszym spacerze. Dzieci samodzielnie nakrywają do stolików, przynoszą posiłek i sprzątają po sobie. Podwieczorek dzieci spożywają około godz. 15.00- 16.00 - według indywidualnych potrzeb.
 

Czesne obejmuje wszystkie zajęcia programowe i dodatkowe!

Czesne miesięczne (poniedziałek - piątek 8.00-16.30) - 1200 zł. (  kwota czesnego  obniżona zostanie o wysokość  o dotacji celowej UM Krakowa - patrz poniżej ) Czesne obejmuje zajęcia dodatkowe: - angielski 2 x tyg. - rytmika 1x tyg. Wpisowe - 400 zł. (roczne) Warsztaty dla rodziców dot. edukacji Montessori dla dzieci w okresie żłobkowym - 200 zł Wyżywienie  - śniadanie, obiad, podwieczorek - 14 zł/ dziennie   Szanowni Rodzice W roku 2018 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku Gmina miejska Kraków udzielać będzie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką. Podstawowa kwota dotacji (dofinansowania) udzielanej przez Gminę Miejską Kraków wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Zgodnie z podpisaną z GMK umową, w okresie otrzymywania dotacji zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka ( tzw. „czesne”) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji. Miesięczna kwota o jaką obniżone zostaną opłaty za opiekę wyliczona zostanie według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu ( liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł. W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności GMK udzielać będzie podmiotowi świadczącemu opiekę dodatkowej dotacji (dofinansowania) w wysokości 2,40 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Powyższa kwota nie będzie miała wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica lub opiekuna prawnego. Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa. Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków tel. 12 616 92 84,          e-mail: bz.umk@um.krakow.pl

Założycielem i prowadzącą przedszkole jest Wioletta Skubera, mama dwóch córek, psycholog, nauczyciel Montessori, socjoterapeuta, filolog, założycielka Psychologicznego Centrum Edukacyjnego Dobre Inspiracje w Krakowie. Jest ponadto autorką rekomendowanych przez Kuratorium Oświaty programów psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży, a także twórcą i trenerem szkoleń dla nauczycieli przedszkolnych i szkolnych m.in. z zakresu psychologicznego wsparcia. Ukończyła liczne szkolenia dotyczące pracy metodą Montessori.

Kadrę przedszkola stanowią serdeczni i bardzo dobrze przygotowani nauczyciele (psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele wychowania przedszkolnego). absolwenci zaawansowanych szkoleń z zakresu wczesnej edukacji Montessori organizowanych przez Polski Instytut Montessori - www.montessori.info.pl.

Wioletta Skubera, dyrektor: „Od lat pracuję z dziećmi i ich rodzicami. Jestem przekonana, że w każdym dziecku tkwi ogromny potencjał rozwojowy i to do nas dorosłych należy stworzenie dziecku takich warunków, aby mogło go w pełni wykorzystać. Metoda Montessori jest tym czego przez wiele lat poszukiwałam w pracy z dziećmi. Moja starsza córka uczęszczała do przedszkola Montessori i z całym przekonaniem mogę powiedzieć, ze rozwinęła się dzięki tej metodzie w sposób niezwykły – zarówno w zakresie różnych umiejętności edukacyjnych, jak i cech charakteru. Młodsza córka, to też prawdziwa Montessorianka, obecnie zaczyna swoją edukację w naszej Kraków Montessori School. Jestem pewna, że edukacja Montessori rozwija ciekawość świata, daje siłę i wiarę we własne możliwości”.

Agata Wierzbicka

Nauczyciel edukacji żłobkowej, przedszkolnej i wczesnoszkolnej, słuchacz kursu wczesnej edukacji Montessori (PIM), nauczyciel języka angielskiego

Agnieszka Krawczyk

Psycholog, nauczyciel edukacji Montessori na poziome żłobkowym i przedszkolnym