MENU Montessori przeczytaj więcej

Przedszkole Montessori

Pobierz dokumenty

Do przedszkola można zapisywać dzieci w wieku 3-5 lat. Pracujemy w oparciu o znaną i cenioną na całym świecie pedagogikę Marii Montessori, która pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności i chęci współdziałania. Wspieramy dziecięcą samodzielność. Wierzymy, że doświadczanie radości z samodzielnie wykonanego zadania wzmacnia wiarę w siebie. Pokazujemy, jak należy wykonać daną czynność, ale staramy się nie robić tego za dziecko.

Dzieci doświadczają radości ze współdziałania w grupie zróżnicowanej wiekowo. Starsi uczą się dbać o młodszych. Młodsze dzieci wzorują się na starszych.

Stawiamy na wzajemną pomoc, bez egoistycznej rywalizacji.

Uczymy koncentracji i wyciszenia – podczas typowych zajęć przedszkolnych wprowadzane są tzw. lekcje ciszy, podczas których dzieci wyciszają się i koncentrują np. spacer po sali z dzwoneczkiem w dłoni.

Nauczyciel nie narzuca dziecku tego czym powinno się interesować. To dziecko podąża własnym tempem edukacyjnym, a dorosły jest jego towarzyszem i opiekunem.

Sale przedszkolne wyposażone są w specjalistyczne pomoce edukacyjne (materiał Montessori), które rozwijają wszechstronne umiejętności dziecka i doskonale przygotowują do edukacji szkolnej. Wszystkie materiały są uporządkowane i łatwo dostępne.

Szanujemy indywidualność każdego dziecka. Kładziemy nacisk na rozpoznawanie i realizowanie jego potrzeb rozwojowych, a nie na jednolity dla grup wiekowych plan nauczania.

Nauczanie skoncentrowane jest na dziecku i wzbudzaniu jego motywacji, a nie na karach i nagrodach.

W grupach mieszanych wiekowo dzieci uczą się obserwując pracę innych – pośrednio lub bezpośrednio – nie dzielimy dzieci wiekowo dla wygody nauczyciela i programu.

Dzieci uczą się we własnym tempie, często same decydują, kiedy zakończyć pracę i jak daleko zgłębić dany temat. 

Dzieci uczą się na drodze praktycznego działania, a nauczyciel towarzyszy im w odkrywaniu.

 

Do prywatnego przedszkola Montessori House przyjmujemy rodziny, które chcą wychowywać swoje dzieci zgodnie z założeniami pedagogiki Montessori.

Oznacza to, że rodzice wspólnie z nami chcą:

- rozwijać samodzielność dziecka

- uczyć dziecko szacunku dla innych ludzi

- respektować wolność wyboru dziecka w granicach szacunku dla innych ludzi

- podążać za indywidualnymi potrzebami dziecka i uczyć się razem z nim

- współpracować ze społecznością przedszkola tzn. brać czynny udział w spotkaniach, szkoleniach i hospitacjach, których celem jest lepsze zrozumienie potrzeb własnego dziecka, a także możliwości jego rozwoju

Wierzymy, że współpraca rodziców i nauczycieli pozwala pokonać wszelkie ewentualne problemy społeczne dziecka w przedszkolu.

Proponujemy wspólne działania integrujące dzieci i rodziców (dzień rodziny, wspólne przedstawienia, wystawa moja rodzina itp.).

Pedagogika Montessori jest odkryciem prawdziwej natury dziecka. Akceptujemy dziecko takie jakim jest na danym etapie rozwoju. Podążamy za jego naturalnym rozwojem.

Celem naszej pracy jest wychowanie samodzielnego, wierzącego we własne siły i przekonanego o swoich wartościach młodego człowieka, poprzez wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami, w relacjach ze światem przyrodniczym, społecznym i kulturowym.

Poprzez edukację w środowisku Montessori pragniemy ukształtować w dziecku:

- odwagę w myśleniu i w działaniu

- niezależność w myśleniu i w działaniu

- odpowiedzialność za siebie, innych oraz za otoczenie

- szacunek do siebie, innych oraz do otoczenia

- umysł otwarty na poznawanie świata i odkrywanie siebie

- umiejętność współistnienia z innymi w zgodzie z sobą, nie koniecznie w duchu rywalizacji

- kreatywność, czyli umiejętność poszukiwania rozwiązań dla swoich problemów i pytań

- świadomość siebie, swoich mocnych i słabych stron

- przekonane o swojej wartości, wiara we własne możliwości

 

Program edukacyjny i wychowawczy oparty jest na podstawie programowej MEN.

Realizujemy program poprzez pracę z montessoriańskim materiałem rozwojowym, w czasie swobodnej pracy dzieci oraz zajęć w kręgu dla całej grupy.

Dzieci uczą się pracować uważnie w ciszy i koncentrować się na wybranych zadaniach. Używają do tego odpowiednio przygotowanych pomocy i materiałów dydaktycznych Montessori.

Główne działy edukacji Montessori:

- życie praktyczne - przygotowanie dziecka do życia,  praca nad samodzielnością, samoobsługa - jedzenie, ubieranie się,  koordynacja i harmonia ruchu, samodzielne korzystanie z toalety itp.

- sensoryka - doskonalenie zmysłów wzroku, dotyku, słuchu, węchu i smaku,  przygotowanie do aktywności w dziedzinie matematyki, języka, kultury

- edukacja matematyczna -  doświadczanie pojęć matematycznych poprzez zabawę konkretnymi materiałami edukacyjnymi, rozwój „matematycznego umysłu”,  poznanie prawdziwej natury operacji arytmetycznych

- edukacja językowa - wzbogacanie słownictwa,  przygotowanie do czytania i pisania, sensoryczne i dźwiękowe rozpoznawanie liter, czytanie ze zrozumieniem

- edukacja kulturowa - geografia fizyczna,  botanika,  zoologia,  historia,  astronomia, ekologia, wielokulturowość

 

 

W przedszkolu Montessorii House szczególną uwagę przykładamy do dobrej metody nauczania języka angielskiego.

Dwa razy w tygodniu w małych grupach prowadzone są warsztaty języka angielskiego podczas, który dzieci poznają słowa i zwroty angielskie poprzez piosenki, rymowane wierszyki, ruch oraz zabawy językowe. Zajęcia z angielskiego prowadzone są metodą English@MusicalBabies przez szkołę językową Mova.

Współpracujemy z organizacją studencką Aeisec, dzięki czemu dwa razu w roku szkolnym przez kilka tygodni goszczą u nas nauczyciele-studentki pedagogiki z różnych stron świata. Prowadzą one z dziećmi zabawy i pracę w języku angielskim.

Plan dnia dopasowany jest do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku 3–6 lat. Naszym najważniejszym celem jest umożliwienie dzieciom rozwoju poprzez pracę i zabawę z materiałem Montessori, co pozwala na rozwój koncentracji, polaryzację uwagi i wzrost samodzielności. W myśl pedagogiki Montessori, zajęcia dodatkowe są wzbogacającym, ale uzupełniającym elementem pracy z dziećmi, dlatego zaplanowane są po południu.

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach: 9.00 - 14.00
  • 7.00 – 9.00 przychodzenie dzieci do przedszkola
  • 9.00 – 12.00 praca własna dzieci materiałem Montessori. W trakcie pracy dzieci – kiedy potrzebują – przygotowują sobie i spożywają śniadanie (między 9.00 a 11.00). W tym czasie odbywają się także zajęcia dydaktyczne, praca w kącikach Montessori
  • 12.00 – 13.00 codzienny spacer
  • 13.00 - 14.00 wspólny obiad
  • 14.00 – 14.30 odpoczynek lub sen
  • 14.30 – 17.30 zajęcia dodatkowe (angielski, logopedia, taniec, rytmika i inne zajęcia dodatkowe), zabawa dowolna, rozchodzenie się dzieci do domów.

Dzieci, które przebywają w przedszkolu większą część dnia powinny zjadać pełnowartościowe i zdrowe posiłki.

Śniadania, obiady i podwieczorki dostarcza do Montessori House firma cateringowa Alma Verde www.almaverde.pl.

Posiłki przygotowywane są z ekologicznych i zdrowych produktów.

Dodatkowo przez cały dzień dzieci mają dostęp do napojów i do koszyka warzywno-owocowego (jabłka, marchewki, banany, ogórki, pomidory). Dziecko, które ma ochotę na owoc lub warzywo - po prostu po nie sięga, samodzielnie myje i przygotowuje w ramach ćwiczeń tzw. życia praktycznego.

Śniadanie - podawane jest w godz. 9.00-10.30 w formie tzw. "stolika śniadaniowego". Dzieci samodzielnie (pod okiem nauczyciela) przygotowują sobie śniadanie - smarują chleb, układają na nim wędlinę lub ser i warzywa, nalewają herbatę. Dzieci jedzą śniadanie wtedy gdy są głodne - dlatego śniadanie jest dla nich dostępne przez półtorej godziny. Nasze doświadczenia pokazują, że przedszkolaki, które zjadły śniadanie w domu i nie mają ochoty jeść śniadania w określonej godzinie (bo po prostu nie są głodne), chętnie sięgają po samodzielnie przygotowany posiłek około godz. 10.00. Śniadanie jest w przedszkolu dużą atrakcją dla dzieci - dlatego znika w całości.

 

Obiad - zjadamy wszyscy wspólnie około godz. 13.00, po wcześniejszym spacerze. Dzieci samodzielnie nakrywają do stolików, przynoszą posiłek i sprzątają po sobie.

Podwieczorek

Dzieci spożywają go ok. godz. 15.00-16.00 - wg. indywidualnych potrzeb.

Idea Montessori zakłada rozwój samodzielności dzieci, również podczas posiłków.
W naszym przedszkolu dzieci nie są zmuszane do jedzenia, ani dokarmiane. Mogą decydować kiedy i ile chcą zjeść.
Z naszych doświadczeń wynika, że daje to doskonałe efekty, a dzieci jedzą tyle ile potrzebują.
W atmosferze spokoju i samodzielności nawet niejadki zaczynają jeść.

Respektujemy indywidualną dietę dziecka (bezmleczną, alergiczną, wegetariańską).

 

Czesne obejmuje wszystkie zajęcia programowe i dodatkowe!

Czesne miesięczne - 780 zł

Jednorazowe wpisowe - 780 zł

Wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek) - 14 zł/ dziennie

Zajęcia dodatkowe w ramach czesnego:

- angielski - 2 x tyg.

- rytmika - 1 x tyg.

- gimnastyka ogóonorozwojowa - 1 x tyg.

- zajecia z logopedą - 1 x tyg.

- kółka tematyczne (zamiennie: eksperymenty, kuchcikowo, techniczne) - 1 x tyg.

- warsztaty tematyczne, spotkania, koncerty lub teatrzyk - 1 x miesięcznie.

Dodatkowo płatne są: wycieczki, prezenty mikołajkowe dla dzieci oraz zajęcia wybrane dodatkowo przez rodziców    

(w tym roku szkolnym są to: ceramika - 130 zł/rok,  zajęcia na sali gimnastycznej - 40 zł/miesiąc).

 

Założycielem i prowadzącą przedszkole jest Wioletta Skubera, mama dwóch córek, psycholog, nauczyciel Montessori, socjoterapeuta, filolog, założycielka Psychologicznego Centrum Edukacyjnego Dobre Inspiracje w Krakowie. Jest ponadto autorką rekomendowanych przez Kuratorium Oświaty programów psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży, a także twórcą i trenerem szkoleń dla nauczycieli przedszkolnych i szkolnych m.in. z zakresu psychologicznego wsparcia. Ukończyła liczne szkolenia dotyczące pracy metodą Montessori.

Kadrę prywatnego przedszkola stanowią serdeczni i bardzo dobrze przygotowani nauczyciele
(psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele wychowania przedszkolnego),
absolwenci zaawansowanych szkoleń z zakresu wczesnej edukacji Montessori
organizowanych przez Polski Instytut Montessori - www.montessori.info.pl

Wioletta Skubera, dyrektor Przedszkola Monterssori House: „Od lat pracuję z dziećmi i ich rodzicami. Jestem przekonana, że w każdym dziecku tkwi ogromny potencjał rozwojowy i to do nas dorosłych należy stworzenie dziecku takich warunków, aby mogło go w pełni wykorzystać. Metoda Montessori jest tym czego przez wiele lat poszukiwałam w pracy z dziećmi. Moja starsza córka uczęszczała do przedszkola Montessori i z całym przekonaniem mogę powiedzieć, ze rozwinęła się dzięki tej metodzie w sposób niezwykły – zarówno w zakresie różnych umiejętności edukacyjnych, jak i cech charakteru. Młodsza córka, to też prawdziwa Montessorianka, obecnie zaczyna swoją edukację w naszej Kraków Montessori School. Jestem pewna, że edukacja Montessori rozwija ciekawość świata, daje siłę i wiarę we własne możliwości”.

DSC01836

Wioletta Skubera

Dyrektor przedszkola, psycholog, nauczyciel Montessori (certyfikat PIM), socjoterapeuta, filolog polski

Justyna Kiper

Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, słuchacz kursu wczesnej edukacji Montessori (PIM), oligofrenopedagog
kwiaty-brzoskwini

Dobrochna Balcarczyk

Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, słuchacz kursu wczesnej edukacji Montessori (PIM), oligofrenopedagog
N_IGP3294_LUCZYNSKI_Danuta Staniek (1)

Danuta Kretek

Nauczyciel Montessori (certyfikat PIM), nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (studia podyplomowe), mgr wychowania fizycznego
N_IGP3285_LUCZYNSKI

Ewelina Czarnecka-Guzowska

Nauczyciel Montessori (certyfikat międzynarodowy AMI ), nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (studia podyplomowe), mgr historii
N_IGP3252_SOLVAY_Malgorzata Kaczmarczyk

Małgorzata Kaczmarczyk

Nauczyciel Montessori (certyfikat PIM), psycholog
N_IGP3094_CESARZ

Ewa Brożek

Pedagog specjalny (oligofrenopedagog), nauczyciel Montessori, studiuje psychologię
N_IGP3098_CESARZ_Barbara Uliasz

Barbara Uliasz

Nauczyciel Montessori (certyfikat PIM), nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (studia podyplomowe) , filolog literatury polskiej
N_IGP3241_SOLVAY_Katarzyna Retlikowska

Katarzyna Retlikowska

Nauczyciel Montessori (certyfikat PIM), nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (studia podyplomowe, oligofrenopedagog
N_IGP3083_Iwona Bojarczuk

Iwona Bojarczuk

Nauczyciel Montessori (certyfikat PIM), nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, mgr filozofii
N_IGP3300_LUCZYNSKI_Michal Bartel

Michał Bartel

Nauczyciel Montessori (certyfikat PIM), nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
'