MENU Montessori przeczytaj więcej

Przedszkole Montessori

Pobierz dokumenty

Do przedszkola można zapisywać dzieci w wieku 3-5 lat. Pracujemy w oparciu o znaną i cenioną na całym świecie pedagogikę Marii Montessori, która pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności i chęci współdziałania. Wspieramy dziecięcą samodzielność. Wierzymy, że doświadczanie radości z samodzielnie wykonanego zadania wzmacnia wiarę w siebie. Pokazujemy, jak należy wykonać daną czynność, ale staramy się nie robić tego za dziecko.

Dzieci doświadczają radości ze współdziałania w grupie zróżnicowanej wiekowo. Starsi uczą się dbać o młodszych. Młodsze dzieci wzorują się na starszych. Stawiamy na wzajemną pomoc, bez egoistycznej rywalizacji. Uczymy koncentracji i wyciszenia – podczas typowych zajęć przedszkolnych wprowadzane są tzw. lekcje ciszy, podczas których dzieci wyciszają się i koncentrują np. spacer po sali z dzwoneczkiem w dłoni. Nauczyciel nie narzuca dziecku tego czym powinno się interesować. To dziecko podąża własnym tempem edukacyjnym, a dorosły jest jego towarzyszem i opiekunem. Sale przedszkolne wyposażone są w specjalistyczne pomoce edukacyjne (materiał Montessori), które rozwijają wszechstronne umiejętności dziecka i doskonale przygotowują do edukacji szkolnej. Wszystkie materiały są uporządkowane i łatwo dostępne.
Szanujemy indywidualność każdego dziecka. Kładziemy nacisk na rozpoznawanie i realizowanie jego potrzeb rozwojowych, a nie na jednolity dla grup wiekowych plan nauczania. Nauczanie skoncentrowane jest na dziecku i wzbudzaniu jego motywacji, a nie na karach i nagrodach. W grupach mieszanych wiekowo dzieci uczą się obserwując pracę innych – pośrednio lub bezpośrednio – nie dzielimy dzieci wiekowo dla wygody nauczyciela i programu. Dzieci uczą się we własnym tempie, często same decydują, kiedy zakończyć pracę i jak daleko zgłębić dany temat. Dzieci uczą się na drodze praktycznego działania, a nauczyciel towarzyszy im w odkrywaniu.  

Do prywatnego przedszkola Montessori House przyjmujemy rodziny, które chcą wychowywać swoje dzieci zgodnie z założeniami pedagogiki Montessori.

Oznacza to, że rodzice wspólnie z nami chcą: - rozwijać samodzielność dziecka - uczyć dziecko szacunku dla innych ludzi - respektować wolność wyboru dziecka w granicach szacunku dla innych ludzi - podążać za indywidualnymi potrzebami dziecka i uczyć się razem z nim - współpracować ze społecznością przedszkola tzn. brać czynny udział w spotkaniach, szkoleniach i hospitacjach, których celem jest lepsze zrozumienie potrzeb własnego dziecka, a także możliwości jego rozwoju Wierzymy, że współpraca rodziców i nauczycieli pozwala pokonać wszelkie ewentualne problemy społeczne dziecka w przedszkolu. Proponujemy wspólne działania integrujące dzieci i rodziców (dzień rodziny, wspólne przedstawienia, wystawa moja rodzina itp.).

Pedagogika Montessori jest odkryciem prawdziwej natury dziecka. Akceptujemy dziecko takie jakim jest na danym etapie rozwoju. Podążamy za jego naturalnym rozwojem.

Celem naszej pracy jest wychowanie samodzielnego, wierzącego we własne siły i przekonanego o swoich wartościach młodego człowieka, poprzez wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami, w relacjach ze światem przyrodniczym, społecznym i kulturowym. Poprzez edukację w środowisku Montessori pragniemy ukształtować w dziecku: - odwagę w myśleniu i w działaniu - niezależność w myśleniu i w działaniu - odpowiedzialność za siebie, innych oraz za otoczenie - szacunek do siebie, innych oraz do otoczenia - umysł otwarty na poznawanie świata i odkrywanie siebie - umiejętność współistnienia z innymi w zgodzie z sobą, nie koniecznie w duchu rywalizacji - kreatywność, czyli umiejętność poszukiwania rozwiązań dla swoich problemów i pytań - świadomość siebie, swoich mocnych i słabych stron - przekonane o swojej wartości, wiara we własne możliwości  
Program edukacyjny i wychowawczy oparty jest na podstawie programowej MEN. Realizujemy program poprzez pracę z montessoriańskim materiałem rozwojowym, w czasie swobodnej pracy dzieci oraz zajęć w kręgu dla całej grupy. Dzieci uczą się pracować uważnie w ciszy i koncentrować się na wybranych zadaniach. Używają do tego odpowiednio przygotowanych pomocy i materiałów dydaktycznych Montessori. Główne działy edukacji Montessori: - życie praktyczne - przygotowanie dziecka do życia,  praca nad samodzielnością, samoobsługa - jedzenie, ubieranie się,  koordynacja i harmonia ruchu, samodzielne korzystanie z toalety itp. - sensoryka - doskonalenie zmysłów wzroku, dotyku, słuchu, węchu i smaku,  przygotowanie do aktywności w dziedzinie matematyki, języka, kultury - edukacja matematyczna -  doświadczanie pojęć matematycznych poprzez zabawę konkretnymi materiałami edukacyjnymi, rozwój „matematycznego umysłu”,  poznanie prawdziwej natury operacji arytmetycznych - edukacja językowa - wzbogacanie słownictwa,  przygotowanie do czytania i pisania, sensoryczne i dźwiękowe rozpoznawanie liter, czytanie ze zrozumieniem - edukacja kulturowa - geografia fizyczna,  botanika,  zoologia,  historia,  astronomia, ekologia, wielokulturowość    

W przedszkolu Montessorii House szczególną uwagę przykładamy do dobrej metody nauczania języka angielskiego.

Dwa razy w tygodniu w małych grupach prowadzone są warsztaty języka angielskiego podczas, który dzieci poznają słowa i zwroty angielskie poprzez piosenki, rymowane wierszyki, ruch oraz zabawy językowe. Zajęcia z angielskiego prowadzone są metodą English@MusicalBabies przez szkołę językową Mova. Współpracujemy z organizacją studencką Aeisec, dzięki czemu dwa razu w roku szkolnym przez kilka tygodni goszczą u nas nauczyciele-studentki pedagogiki z różnych stron świata. Prowadzą one z dziećmi zabawy i pracę w języku angielskim.

Plan dnia dopasowany jest do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku 3–6 lat. Naszym najważniejszym celem jest umożliwienie dzieciom rozwoju poprzez pracę i zabawę z materiałem Montessori, co pozwala na rozwój koncentracji, polaryzację uwagi i wzrost samodzielności. W myśl pedagogiki Montessori, zajęcia dodatkowe są wzbogacającym, ale uzupełniającym elementem pracy z dziećmi, dlatego zaplanowane są po południu.

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach: 9.00 - 14.00
  • 7.00 – 9.00 przychodzenie dzieci do przedszkola
  • 9.00 – 12.00 praca własna dzieci materiałem Montessori. W trakcie pracy dzieci – kiedy potrzebują – przygotowują sobie i spożywają śniadanie (między 9.00 a 11.00). W tym czasie odbywają się także zajęcia dydaktyczne, praca w kącikach Montessori
  • 12.00 – 13.00 codzienny spacer
  • 13.00 - 14.00 wspólny obiad
  • 14.00 – 14.30 odpoczynek lub sen
  • 14.30 – 17.30 zajęcia dodatkowe (angielski, logopedia, taniec, rytmika i inne zajęcia dodatkowe), zabawa dowolna, rozchodzenie się dzieci do domów.

Dzieci, które przebywają w przedszkolu większą część dnia powinny zjadać pełnowartościowe i zdrowe posiłki.

Śniadania, obiady i podwieczorki dostarcza do Montessori House firma cateringowa. Posiłki przygotowywane są z ekologicznych i zdrowych produktów. Dodatkowo przez cały dzień dzieci mają dostęp do napojów i do koszyka warzywno-owocowego (jabłka, marchewki, banany, ogórki, pomidory). Dziecko, które ma ochotę na owoc lub warzywo - po prostu po nie sięga, samodzielnie myje i przygotowuje w ramach ćwiczeń tzw. życia praktycznego.
Śniadanie - podawane jest w godz. 9.00-10.30 w formie tzw. "stolika śniadaniowego". Dzieci samodzielnie (pod okiem nauczyciela) przygotowują sobie śniadanie - smarują chleb, układają na nim wędlinę lub ser i warzywa, nalewają herbatę. Dzieci jedzą śniadanie wtedy gdy są głodne - dlatego śniadanie jest dla nich dostępne przez półtorej godziny. Nasze doświadczenia pokazują, że przedszkolaki, które zjadły śniadanie w domu i nie mają ochoty jeść śniadania w określonej godzinie (bo po prostu nie są głodne), chętnie sięgają po samodzielnie przygotowany posiłek około godz. 10.00. Śniadanie jest w przedszkolu dużą atrakcją dla dzieci - dlatego znika w całości.   Obiad - zjadamy wszyscy wspólnie około godz. 13.00, po wcześniejszym spacerze. Dzieci samodzielnie nakrywają do stolików, przynoszą posiłek i sprzątają po sobie.
Podwieczorek Dzieci spożywają go ok. godz. 15.00-16.00 - wg. indywidualnych potrzeb. Idea Montessori zakłada rozwój samodzielności dzieci, również podczas posiłków. W naszym przedszkolu dzieci nie są zmuszane do jedzenia, ani dokarmiane. Mogą decydować kiedy i ile chcą zjeść. Z naszych doświadczeń wynika, że daje to doskonałe efekty, a dzieci jedzą tyle ile potrzebują. W atmosferze spokoju i samodzielności nawet niejadki zaczynają jeść. Respektujemy indywidualną dietę dziecka (bezmleczną, alergiczną, wegetariańską).
 

Czesne obejmuje wszystkie zajęcia programowe i dodatkowe!

Czesne miesięczne - 930 zł Jednorazowe wpisowe - 930 zł Warsztaty dla rodziców wprowadzające w Edukację Montessori - 400 zł Wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek) - 14 zł/ dziennie Zajęcia dodatkowe w ramach czesnego: - angielski - 2 x tyg. - rytmika - 1 x tyg. - gimnastyka ogóonorozwojowa - 1 x tyg. - zajecia z logopedą - 1 x tyg. - kółka tematyczne (zamiennie: eksperymenty, kuchcikowo, techniczne) - 1 x tyg. - warsztaty tematyczne, spotkania, koncerty lub teatrzyk - 1 x miesięcznie. Dodatkowo płatne są: wycieczki, prezenty mikołajkowe dla dzieci oraz zajęcia wybrane dodatkowo przez rodziców (w tym roku szkolnym są to: sztuka - 150 zł/rok,  zajęcia na sali gimnastycznej - 45 zł/miesiąc).  

Założycielem i prowadzącą przedszkole jest Wioletta Skubera, mama dwóch córek, psycholog, nauczyciel Montessori, socjoterapeuta, filolog, założycielka Psychologicznego Centrum Edukacyjnego Dobre Inspiracje w Krakowie. Jest ponadto autorką rekomendowanych przez Kuratorium Oświaty programów psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży, a także twórcą i trenerem szkoleń dla nauczycieli przedszkolnych i szkolnych m.in. z zakresu psychologicznego wsparcia. Ukończyła liczne szkolenia dotyczące pracy metodą Montessori.

Kadrę prywatnego przedszkola stanowią serdeczni i bardzo dobrze przygotowani nauczyciele (psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele wychowania przedszkolnego), absolwenci zaawansowanych szkoleń z zakresu wczesnej edukacji Montessori organizowanych przez Polski Instytut Montessori - www.montessori.info.pl

Wioletta Skubera, dyrektor Przedszkola Monterssori House: „Od lat pracuję z dziećmi i ich rodzicami. Jestem przekonana, że w każdym dziecku tkwi ogromny potencjał rozwojowy i to do nas dorosłych należy stworzenie dziecku takich warunków, aby mogło go w pełni wykorzystać. Metoda Montessori jest tym czego przez wiele lat poszukiwałam w pracy z dziećmi. Moja starsza córka uczęszczała do przedszkola Montessori i z całym przekonaniem mogę powiedzieć, ze rozwinęła się dzięki tej metodzie w sposób niezwykły – zarówno w zakresie różnych umiejętności edukacyjnych, jak i cech charakteru. Młodsza córka, to też prawdziwa Montessorianka, obecnie zaczyna swoją edukację w naszej Kraków Montessori School. Jestem pewna, że edukacja Montessori rozwija ciekawość świata, daje siłę i wiarę we własne możliwości”.

Wioletta Skubera

Mgr psychologi- dyrektor przedszkola Montessori House w Krakowie i niepublicznej szkoły podstawowej Kraków Montessori School.

Ukończyłam całościowe szkolenie Montessori na poziomie żłobkowym, przedszkolnym i szkolnym.

W pracy z dziećmi i rodzicami najważniejszy jest dla mnie człowiek – mały i duży- nasza wzajemna relacja oparta na szacunku i zaufaniu. Staram się każdego dnia budować naszą społeczność dzieci, nauczycieli i rodziców.EDUKACJA MONTESSORI jest dla mnie jednym z najżyczliwszych i najciekawszych systemów edukacyjnych na świecie.Pozwala nam dorosłym na nowo zatrzymać się nad małym dzieckiem, obserwować i rozwijać się wraz z nim…Zapraszam do współpracy prawdziwych nauczycieli, którzy z pasją i oddaniem pochylą się nam dzieckiem.Prywatnie uwielbiam swoją rodzinę i czas spędzony z moimi córkami.Niezmiennie interesuję mnie psychologia rozwojowa, psychoterapia, ekologia, literatura.Moja codzienna praca daje mi nadzieję na to, że- cytując za Marią Montessori:„Dziecko, które naprawdę pokochało swoje otoczenie i wszystkie żyjące stworzenia, które odkryło radość i entuzjazm w pracy,daje nam powód, by mieć nadzieję … nadzieję na pokój w przyszłości

Ewa Zięba

Nauczyciel Montessori (certyfikat PIM), magister edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagog specjalny, oligofrenopedagog. Bardzo lubię to co robie w swoim życiu, praca z dziećmi to moja pasja. Prywatnie jestem mamą dwóch córek, lubiącą piłkę nożną, podróże i dobre jedzenie. 

Barnadeta Funek

Jestem absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Ukończyłam studia pierwszego stopnia z pedagogiki specjalnej o specjalności: oligofrenopedagogika i pedagogika wczesnoszkolna, następnie ukończyłam studia magisterskie ze specjalnością: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Jestem także dyplomowanym nauczycielem  programu przedszkolnego Polskiego Instytutu Montessori. Obecnie pobieram  nauki na studiach podyplomowych Uniwersytetu  Pedagogicznego im. KEN w Krakowie o kierunku: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. W metodzie Marii Montessori cenię to, że dziecko staje się samodzielne, zaspokaja swoją ciekawość świata, rozwija własne zainteresowania, a także uczy się poprzez działanie

Barbara Cygan

Jestem absolwentką Akademii Ignatianum w Krakowie gdzie ukończyłam studia magisterskie z Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz resocjalizację  Obecnie jestem na ostatnim etapie ukończenia studiów Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną. Jestem także dyplomowanym nauczycielem Montessori (PIM). Zaczęłam pracować z dziećmi ponieważ uwielbiam ich energię, która wraca do nas i potrafi podnieść człowieka nawet po trudnym dniu. Dzień w towarzystwie dzieci jest zawsze ciekawy – oczywiście ma swój rytm i porządek, jednak dla mnie każdy z nich jest inny od poprzedniego i pełen dynamiki.  Dzieci wciąż uczą mnie jak cieszyć się z małych spraw i patrzeć optymistycznie na świat. Metodę  Marii Montessori poznałam ponad 3 lata temu i dzięki każdemu dziecku do dziś ją odkrywam. Montessori pozwala mi na co dzień dostrzec w dziecku przede wszystkim  młodego człowieka, a nie tylko ucznia. Dzięki temu w pracy z dziećmi czuje się bardzo swobodnie i domowo. Cenię sobie również indywidualne spojrzenie na dziecko, dostrzeżenie jego potencjału i potrzeb, a także otwartą i bliską komunikację z rodzicem.

 

Maria Kubica

kończyłam Uniwersytet Rolniczy na wydziale Technologii Żywności. Mając okazję prowadzenia warsztatów dla rodziców i dzieci w zakresie zdrowego żywienia przekonałam się, że praca z dziećmi jest właśnie tym, czym chciałabym się zająć w przyszłości. Najpierw swoją pasję rozwijałam jako opiekunka i animator zabaw dla dzieci, co pozwoliło mi na kreatywne spędzanie z nimi czasu. Po zdobyciu uprawnień pedagogicznych ukończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie Pedagogicznym na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i obecnie jestem słuchaczem kursu wczesnej edukacji Montessori (PIM). Praca z dziećmi sprawia mi dużo satysfakcji, daje pozytywną energię i jednocześnie uczy pokory, zrozumienia małych i dużych dziecięcych problemów oraz cierpliwości. W wolnych chwilach czytam książki, szczególnie dotyczące psychologii rozwojowej i bardzo chętnie zwiedzam najróżniejsze zakątki świata.

Anna Kreczmer

Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagog resocjalizacji i rehabilitacji osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Nauczyciel wczesnoszkolnej edukacji Montessori (PIM). Praca z dziećmi daje mi dużo satysfakcji –  uczę się od nich zadziwienia i zaciekawienia światem. W edukacji Montessori lubię to, że pozwala ona, aby wraz z dziećmi odkrywać przyrodę, świat, który nas otacza. Lubię widzieć radość na twarzy dziecka, które nauczyło się zrobić coś samemu. Z zamiłowania lubię podróżować, grać w gry planszowe, czytać oraz piec.

Ewelina Ślusarczyk

Jestem absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego  im. KEN w Krakowie, kierunek  pedagogika specjalna: oligofrenopedagogkia. Studiowałam również resocjalizację oraz pedagogikę rodziny ukończyłam przedszkolny kurs Wczesnej Edukacji Montessori (certyfikat PIM). Z zamiłowania jestem właścicielką dwóch psów ras pierwotnych, miłość do czworonogów i pasja zaowocowały zdobyciem uprawnień dogoterapeuty. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam w placówkach integracyjnych a także w trakcie zajęć indywidualnych z dziećmi. Lubię poszerzać swoją wiedzę, uczestniczę w rozmaitych warsztatach i szkoleniach z zakresu integracji sensorycznej (certyfikat PTIS), Makaton, Sherborne i wielu innych usprawniających rozwój małego dziecka. Wolny czas spędzam ze swoimi pupilami, kocham podróże i swoje rowerowe enduro.

Justyna Kiper

Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, słuchacz kursu wczesnej edukacji Montessori (PIM), oligofrenopedagog

Nauczyciel Montessori (certyfikat PIM)  edukacji wczesnoszkolnej i pedagog specjalny (KUL i UP w Krakowie). Ambasadorka „komunikacji bez przemocy” wg metody T. Gordona. Pracuje z dziećmi,  ponieważ inspiruje ją ich beztroska, wytrwałość i ciekawość świata. Spełnia się, kiedy razem z Nimi obserwuje i poznaje świat. Jest optymistką i wszystko robi na 100%. Specjalistka od nowych pomocy edukacyjnych i ogródkowych sadzonek. Uwielbia kawę i jazdę na rowerze.

Dobrochna Balcarczyk

Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, słuchacz kursu wczesnej edukacji Montessori (PIM), oligofrenopedagog

Nauczyciel Montessori (certyfikat PIM), oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, mgr edukacji wczesnoszkolnej Praca z dziećmi daje mi dużo satysfakcji. Codziennie jest to ciekawe wyzwanie.  Lubię uczyć Je nowych rzeczy i patrzeć jak odkrywają świat.

Danuta Kretek

Nauczyciel Montessori (certyfikat PIM), nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (studia podyplomowe), mgr wychowania fizycznego

Małgorzata Kaczmarczyk

Nauczyciel Montessori (certyfikat PIM), psycholog